Fakturahantering för företag

 En viktigt del när det gäller företagens ekonomi är fakturahanteringen. Hela företagets balansräkning är baserad på olika fakturor. Fakturering av kunder betyder inkomster men företagen får även själva fakturor som måste betalas.


Vad är faktura?

Faktura är egentligen en skriftlig räkning utsälld till en kund eller ett företag. Fakturor i Sverige måste innehålla olika uppgifter för att anses som ett giltigt dokument. Bland annat måste ordet faktura anges samt belopp och datum. Ett exempel på hur en faktura ser ut, som de flesta privatpersoner känner till, är hyresavin eller elräkningen. Om inte fakturan betalas i tid så skickas det ofta ut en påminnelse, blir även den obetald skickas ärendet slutligen till kronofogden.


Hjälp med fakturahantering

Eftersom det är så viktigt med fakturahantering går det att få hjälp av experter inom området. Att köpa ett färdigsytt dataprogram kan vara en smart lösning som både är tidsparande och ekonomiskt gynnsamt. De finns många olika bolag som kan hjälpa till med detta, bland annat Office Management som erbjuder fakturahantering där de ordnar digital hantering av leverantörsfakturor. Office Management använder också olika ekonomiprogramm som är olika konstruerade beroende på vilken som väljs men alla gör det lättare på ett mer övergripligt sätt att se över företagets ekonomi. Datorerna har även öppnat upp för att fakturorna handläggs på ett mer säkert och korrekt sätt. Eftersom det idag går att få sina fakturor elektroniskt minskar risken för att en faktura kommer på villovägar och dessutom går det enkelt att jämföra fakturan mot besällningsordern.


Stora och små bolag

Vare sig det är ett mindre företag eller ett stort så är kraven detsamma då det gäller fakturering. Skillnaderna ligger snarare i hur många fakturor bolagen handlägger samt hur de löser dem. Att kunna lita på att faktureringssystemet fungerar är viktigt då det rör sig om tusentals fakturor varje månad. Att lösa det med skräddarsydda program för just det egna bolaget är mycket uppskattat eftersom det i slutändan sparar både tid och pengar.

Write a comment

Comments: 0
kontor
Nya kontor med fin utsikt

Bilder på kontor